Mua sim Viettel tự chọn số

Lọc nâng cao
Giá
Dưới 1 triệu
1 → 3 triệu
3 → 5 triệu
5 → 10 triệu
10 → 20 triệu
20 → 50 triệu
50 → 100 triệu
Trên 100 triệu
Nhà mạng
Đầu số
03
05
07
08
09
Loại sim
Dễ nhớ
Lục quý
Ngũ quý
Tứ quý
Taxi
Tiến - sảnh
Tam hoa
Năm sinh
Gánh đảo
Lộc phát
Thần tài
Số kép
Số lặp
Sắp xếp
Giá tăng dần
Giá giảm dần

Xóa tất cả
STT
Sim số
Giá sim
Dạng số
Nhà mạng
Click vào để lưu lại
1
3,500,000
Dễ nhớ
Số sim: 0981.69.33.89 Giá bán: 3,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
2
2,200,000
Dễ nhớ
Số sim: 096.554.8689 Giá bán: 2,200,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
3
12,000,000
Lộc phát
Số sim: 097.179.8568 Giá bán: 12,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
4
2,200,000
Tiến - sảnh
Số sim: 0971.528.468 Giá bán: 2,200,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Tiến - sảnh Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
5
6,500,000
Lộc phát
Số sim: 0961.85.7868 Giá bán: 6,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
6
3,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 09658.79969 Giá bán: 3,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
7
15,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0966888798 Giá bán: 15,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
8
3,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0971.875.878 Giá bán: 3,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
9
2,900,000
Dễ nhớ
Số sim: 0961.87.3878 Giá bán: 2,900,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
10
5,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0968.839.386 Giá bán: 5,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
11
18,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0981.279.686 Giá bán: 18,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
12
7,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0969.355.866 Giá bán: 7,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
13
3,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0962.94.6878 Giá bán: 3,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
14
12,000,000
Lộc phát
Số sim: 03.7899.6668 Giá bán: 12,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
15
4,000,000
Gánh đảo
Số sim: 096.178.6968 Giá bán: 4,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
16
2,500,000
Gánh đảo
Số sim: 098.119.8778 Giá bán: 2,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
17
18,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 09.79.79.8698 Giá bán: 18,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
18
5,500,000
Lộc phát
Số sim: 0988662768 Giá bán: 5,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
19
12,000,000
Thần tài
Số sim: 0981.468.779 Giá bán: 12,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Thần tài Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
20
4,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0975.938.398 Giá bán: 4,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
21
18,000,000
Lộc phát
Số sim: 0964.38.39.68 Giá bán: 18,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
22
28,000,000
Lộc phát
Số sim: 0962.188.168 Giá bán: 28,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
23
6,000,000
Thần tài
Số sim: 0966.35.8679 Giá bán: 6,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Thần tài Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
24
30,000,000
Gánh đảo
Số sim: 0961.938.668 Giá bán: 30,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
25
9,000,000
Thần tài
Số sim: 09618.56879 Giá bán: 9,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Thần tài Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
26
5,500,000
Dễ nhớ
Số sim: 0384.669.699 Giá bán: 5,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
27
9,500,000
Số kép
Số sim: 09779.39966 Giá bán: 9,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Số kép Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
28
30,000,000
Tiến - sảnh
Số sim: 097.39.02468 Giá bán: 30,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Tiến - sảnh Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
29
5,000,000
Gánh đảo
Số sim: 0963.25.9339 Giá bán: 5,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
30
3,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0989729866 Giá bán: 3,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
31
8,000,000
Thần tài
Số sim: 0961.04.6879 Giá bán: 8,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Thần tài Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
32
6,000,000
Số kép
Số sim: 0976.21.3388 Giá bán: 6,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Số kép Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
33
6,500,000
Dễ nhớ
Số sim: 09.6269.3338 Giá bán: 6,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
34
5,500,000
Dễ nhớ
Số sim: 0961.89.3938 Giá bán: 5,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
35
9,000,000
Lộc phát
Số sim: 098.39.179.68 Giá bán: 9,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
36
2,000,000
Gánh đảo
Số sim: 096195.8778 Giá bán: 2,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
37
5,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0961.252.282 Giá bán: 5,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
38
10,000,000
Gánh đảo
Số sim: 0966.07.8338 Giá bán: 10,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
39
12,000,000
Gánh đảo
Số sim: 0971968998 Giá bán: 12,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
40
4,500,000
Gánh đảo
Số sim: 09.7174.8338 Giá bán: 4,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Gánh đảo Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
41
9,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0965.86.46.86 Giá bán: 9,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
42
3,800,000
Số kép
Số sim: 0976.0333.55 Giá bán: 3,800,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Số kép Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
43
7,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 09.7833.7866 Giá bán: 7,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
44
6,500,000
Dễ nhớ
Số sim: 0963.08.18.38 Giá bán: 6,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
45
6,000,000
Lộc phát
Số sim: 0964.139.368 Giá bán: 6,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
46
5,000,000
Dễ nhớ
Số sim: 0981.589.389 Giá bán: 5,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Dễ nhớ Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
47
7,500,000
Thần tài
Số sim: 0964.1968.79 Giá bán: 7,500,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Thần tài Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
48
15,000,000
Taxi
Số sim: 09.8278.8278 Giá bán: 15,000,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Taxi Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
49
7,800,000
Lộc phát
Số sim: 0978.63.1168 Giá bán: 7,800,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
50
3,900,000
Lộc phát
Số sim: 096.186.5968 Giá bán: 3,900,000 Mạng: Viettel
Dạng số: Lộc phát Trả góp: Chỉ từ 300.000/tháng
Thông tin thuê bao: Click xem chi tiết!
Hãy ấn biểu tượng bên cạnh số sim bạn thích để lưu lại và theo dõi bên dưới!
STT
Sim số
Giá sim
Dạng số
Nhà mạng

Xem thêm các loại sim tự chọn Viettel khác


Để mua sim Viettel tự chọn số, khách hàng có thể sử dụng công cụ lọc tìm số Viettel của số đẹp Phong Vũ. Chúng tôi xây dựng công cụ dựa trên ứng dụng công nghệ 4.0, giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình lựa chọn mua sim Viettel một cách đơn giản, tiện lợi.
Với kho số sim đẹp Viettel hơn 5 triệu số, Số đẹp Phong Vũ là địa chỉ tin cậy giúp khách hàng lựa chọn các loại sim như:
  • Sim Viettel trả trước, trả sau
  • Sim Viettel số đẹp cam kết
  • Sim Viettel data khủng
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đi kèm như: Tư vấn phong thủy sim số đẹp, tư vấn phân tích thần số học, tư vấn lựa sim số đẹp hợp tuổi.
Chi tiết hãy liên hệ với hotline, zalo, facebook của chúng tôi để được hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia của Số đẹp Phong Vũ
 
 

Các câu hỏi thường gặp

Mua sim Viettel tự chọn ở đâu?
Số đẹp Phong Vũ là địa chỉ mua sim Viettel tự chọn tốt nhất hiện nay với giá rẻ, kho số đa dạng.
Tự chọn số Viettel có gói cước ưu đãi không?
Các sim số đẹp Viettel do Số đẹp Phong Vũ cung cấp luôn có các gói cước ưu đãi data, phút gọi nội ngoại mạng.
Xem thêm

Tư vấn liên quan

Ý nghĩa các con số từ 0 đến 9 trên sim điện thoại theo phong thủy và thần số học

Phân tích đầy đủ ý nghĩa các con số trên sim điện thoại của bạn đang sử dụng hoặc một…

Ý nghĩa số 86 là gì?

86 là một con số được nhiều người ưa thích và sử dụng. Con số này được nhiều người cho…

Ý nghĩa số 27 là gì? Số 27 có tác dụng gì trong cuộc sống?

Số 27 bị nhiều người không thích do người ta thường liên tưởng nó đến ngày 27 - ngày xấu…

Ý nghĩa số 28 là gì?

28 là một con số có nhiều ý nghĩa. Trong đó đa phần đều là những ý nghĩa tích cực.…

Ý nghĩa số 95 là gì?

Số 9 là một con số rất đặc biệt trong 10 con số tự nhiên cơ bản. Đây đc coi…

Thần số học
Định giá sim